Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: مطالعات پروژه مجتمع های تجاری – اداری شهید خدامی، آتیه و شهید حقانی
کارفرما: شرکت ساختمانی بهساز کاشانه
موقعیت: تهران
شروع پروژه: ۱۳۸۹/۰۵/۱۵
اتمام پروژه: ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
خدمات انجام شده:
• مطالعات امکانسنجی پروژه ها