Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: انجام خدمات پیمان و رسیدگی ،کنترل پروژه و مطالعات مهندسی موردی پروژه های اداره کل خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران
کارفرما: اداره کل خط و ابنیه راه آهن ج.ا.ا
موقعیت: تهران
شروع پروژه: ۱۳۸۷/۰۲/۲۴
اتمام پروژه: ۱۳۸۷/۱۲/۲۹
خدمات انجام شده:
• انجام خدمات پیمان و رسیدگی، کنترل پروژه و مطالعات مهندسی موردی پروژه های اداره کل خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات پروژه:
شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در بهمن ماه ۱۳۸۶ قراردادی با عنوان خدمات کنترل پروژه، پیمان و رسیدگی و خدمات مهندسی موردی را با کارفرمای اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد نمود.
این شرکت در این قرارداد با شرکت راهبرد طرح نوین مشارکتی با عنوان تخصیص – راهبرد تشکیل نمود و به صورت مشارکتی در انجام و پیاده سازی مبانی و اصول خدمات کنترل پروژه، امور پیمانی و حقوقی و رسیدگی به صورتحساب ها و صورت وضعیت ها … فعالیت نمود.