رفسنجان

//رفسنجان
­

خدمات مشاوره پروژه فاضلاب رفسنجان

, , , , ,

عنوان پروژه: ارائه خدمات مشاوره به منظور تدوین و تنظیم قرارداد اجرایی پروژه فاضلاب رفسنجان با پیمانکار منتخب به روش BOT کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کرمان موقعیت: رفسنجان شروع پروژه: ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ اتمام پروژه: در حال اجرا https://takhsispars.com/wp-content/uploads/2015/03/F-04-001.jpg