Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: ارائه خدمات مشاوره به منظور تدوین و تنظیم قرارداد اجرایی پروژه فاضلاب رفسنجان با پیمانکار منتخب به روش BOT
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کرمان
موقعیت: رفسنجان
شروع پروژه: ۱۳۸۶/۰۴/۰۹
اتمام پروژه: در حال اجرا