آب و فاضلاب

//آب و فاضلاب
­

انجام مطالعات امکان سنجی و اولویت بندی روشهای مختلف تامین مالی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

, , , , , ,

عنوان پروژه: انجام مطالعات امکان سنجی و اولویت بندی روشهای مختلف تامین مالی شرکت آب و فاضلاب استان تهران کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران موقعیت: تهران شروع پروژه: ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ اتمام پروژه: در حال اجرا خدمات انجام شده: • امکان سنجی و بررسی توجیه پذیری سرمایه گذاری پروژه های آبفا در استان تهران بر [...]

پیگیری اخذ تسهیلات مالی برای تأمین مالی بخشی از پروژه شبکه فاضلاب تهران

, , , , , , , ,

عنوان پروژه: انجام خدمات مدیریت طرح و پیگیری اخذ تسهیلات مالی از بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی بخشی از پروژه شبکه فاضلاب تهران کارفرما: شرکت فاضلاب تهران موقعیت: تهران شروع پروژه: ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ اتمام پروژه: ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ خدمات انجام شده: • تهیه گزارش ارزیابی برای بانک توسعه اسلامی بمنظور اخذ حدود ۱۲۰ میلیون دلار فاینانس بانک [...]

خدمات مشاوره پروژه فاضلاب رفسنجان

, , , , ,

عنوان پروژه: ارائه خدمات مشاوره به منظور تدوین و تنظیم قرارداد اجرایی پروژه فاضلاب رفسنجان با پیمانکار منتخب به روش BOT کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کرمان موقعیت: رفسنجان شروع پروژه: ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ اتمام پروژه: در حال اجرا https://takhsispars.com/wp-content/uploads/2015/03/F-04-001.jpg

تهیه مدل مالی و اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار خطوط انتقال مخازن آب مشهد

, , , , ,

عنوان پروژه: انجام خدمات مشاوره در خصوص تهیه مدل مالی و اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار احداث بخشی از خطوط انتقال مخازن آب مشهد کارفرما: شرکت آب و فاضلاب خراسان موقعیت: مشهد شروع پروژه: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ اتمام پروژه: در حال اجرا https://takhsispars.com/wp-content/uploads/2015/03/s-002.jpg

خدمات مدیریت طرح فاضلاب بیرجند

, , , , ,

معرفی مختصر در جمهوری اسلامی ایران، تامین و حفظ منابع آبی از جمله موارد مهم در برنامه های توسعه پنج ساله بوده است که طی چندین برنامه، قوه مقننه ارتقاء شاخص های توسعه در صنعت آب و فاضلاب را از طریق شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب در دستور کار [...]