Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: مشاور مدیریت طرح(MU) بخشی از طرح فاضلاب همدان
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب همدان
موقعیت: همدان
شروع پروژه: ۱۳۸۲/۱۲/۲۸
اتمام پروژه: ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
خدمات انجام شده:
• این شرکت بعنوان مدیریت طرح جهت استفاده از توانایی های تخصصی در راستای هماهنگی بین کارفرما، مشاور، پیمانکاران، فروشندگان و بانک توسعه اسلامی (IDB) به منظور مدیریت فعالیتهای طراحی، ساخت، تهیه، نصب، آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شامل طراحی و اجرای کا
مشخصات پروژه:
• تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان در بخشی از زمینی به مساحت تقریبی ۱۰۰ هکتار به فاصله ۵ کیلومتری جاده تهران-همدان واقع شده است. مدولهای شماره ۱و۲ تصفیه خانه فاضلاب