Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه احداث کارخانه سیمان حماه
کارفرما: کنسرسیوم سیمان حماه (سوریه) شرکت احداث صنعت
موقعیت: کشور سوریه
شروع پروژه: ۱۳۸۲/۰۹/۳۰
اتمام پروژه: ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
خدمات انجام شده:
• مشاور کارفرما و انجام خدامت برنامه ریزی و کنترل پروژه
مشخصات پروژه:
• مشخصات کلی پروژه: مبلغ پروژه: ۵۸ میلیون دلار معادل ۵۲۰ میلیارد ریال
• حجم عملیات اجرایی : طراحی: ۴۰۰۰ تن
• ساخت: ۱۷۰۰۰ تن
• خرید: ۴۰۰۰ تن
• نصب: ۲۵۰۰۰ تن
• مشخصه های مهم : پروژه سیمان با ظرفیت اولیه ۳۳۰۰ تن در روز که به وسیله مشارکت شرکتهای ایرانی اجرا شده است.