گروه تخصصی سازه و تاسیسات صنعتی

این شرکت در زمینه های طرح های صنعتی و غیر صنعتی از قبیل مهندسی عمران، سازه، معماری و شهرسازی، آب و فاضلاب و صنایع همچون کارخانه سیمان و سیلوسازی، خطوط انتقال گاز و صنایع وابسته و همچنین مدیریت پروژه، طراحی، امور قراردادها و تدارکات، تأمین مالی پروژه و نظارت بر اجرای پروژه ها خدمات ارائه نموده است.

 

سیلوهای ذخیره سازی

....

سیلوهای ذخیره سازی

….

کارخانه های سیمان

....

کارخانه های سیمان

….

انواع خدمات مشاوره در این گروه تخصصی

شرکت تخصیص پارس در گروه تخصصی سازه و تاسیسات صنعتی برپایه صلاحیتها و تجارب خود و مجموعه های همکار، خدمات مختلفی را به کارفرمایان محترم ارائه داده و می دهد.