گروه تخصصی معماری و شهرسازی

• مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران
• پروژه تجاری – اداری سپند
• ساختمان تاسیسات شر ت ملی پخش فرآورده های نفتی
• تالار چند منظوره و سالن وزنه برداری شرکت ملی حفاری ایران –اهواز
• مجتمع اداری-کارگاهی شرکت ملی حفاری ایران (کیش)

• خدمات مشاوره مسجد شیان
• طراحی سالن ورزشی شرکت کالای نفت تهران شهر ری
• انجام خدمات مدیریت طرح برای ساختمان شر ت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران
• انجام خدمات مشاور طرح جهت طرح ، تأمین و نصب تجهیزات سالن آمفی تئاترباشگاه شماره 1 شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالاهای نفت تهران وزارت نفت تهران
• نظارت برنامه ریزی و کنترل پروژه چندین قرارگاه قرب بسیج وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا ء (ص) قرارگاه قرب بسیج تهران
• خدمات مشاوره برای مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران
• مقایسه کلی نقشه های طرح های تفصیلی و جامع منطقه 21 شهرداری منطقه 21 تهران
• انجام خدمات پیمان و رسیدگی، کنترل پروژه و مطالعات مهندسی موردی پروژه های اداره کل خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران اداره کل خط و ابنیه راه آهن ج.ا.ا تهران
• مطالعات و تحقیقات و خدمات مشاوره مهندسی مرحله اول مجتمع تجاری، اداری و تفریحی 29 بهمن تبریز شرکت ساختمانی محراب عمران تبریز
• مطالعات فاز صفر (جهت تغییر کاربری) پروژه های اداری مسکونی شهید حقانی، شهید خدامی و آتیه شرکت ساختمانی بهساز کاشانه تهران
• بهسازی سایت ساختمان تاسیسات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران سازمان زیباسازی شهر تهران

ساختمانهای مسکونی تجاری اداری صنعتی نظامی

انواع خدمات مشاوره مطالعات و طراحی

ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

مجموعه های مسکونی، ساختمانهای تجاری، ساختمانهای اداری، صنعتی و کارخانه ها ،مراکز مخابراتی ،پستی مکانیزه و ساختمانهای مربوط به خدمات شهری و ساختمانهای خاص نظامی

ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

انواع خدمات مشاوره مطالعات و طراحی

ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

ذکر چند مثال از این دسته ساختمانها
ذکر چند مثال از این دسته ساختمانها
ذکر چند مثال از این دسته ساختمانها

طراحی شهری

انواع خدمات مشاوره طراحی شهری

طراحی شهری

انجام مطالعات و برنامه ریزی و بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتهای غیر رسمی، انجام مطالعات برنامه ریزی، تهیه طرحهای راهبردی، ساختاری و بهسازی، نوسازی و ساماندهی

معماری داخلی

انواع خدمات مشاوره معماری داخلی

معماری داخلی

انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی ، مرحله اول و دوم نظارت بر ساخت پروژه های معماری داخلی ، تهیه یادمانها و یادبودها ، آرمها و نشانه ها و غیره.

شهرسازی

انواع خدمات مشاوره شهرسازی

شهرسازی

انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر ها، طرحهای هادی، مطالعه و برنامه ریزی بخشهای تاریخی شهری، سازماندهی صنایع و مشاغل، زیبا سازی شهری

مقاوم سازی

انواع خدمات مشاوره مقاوم سازی

مقاوم سازیانواع خدمات مشاوره در این گروه تخصصی

شرکت تخصیص پارس در گروه تخصصی معماری و شهرسازی برپایه صلاحیتها و تجارب خود و مجموعه های همکار، خدمات مختلفی را به کارفرمایان محترم ارائه داده و می دهد.