سمینار معاونین فنی و زیربنایی راه آهن در تاریخ ۸ اسفند ماه سال جاری به مدت ۲ روز در محل اداره کل راه آهن اهواز با حضور امام جمعه موقت اهواز آقای دکتر حیدری، استاندار محترم خوزستان آقای دکتر شریعتی، معاون فنی و زیربنایی راه آهن آقای دکتر یزدانی، مدیران و معاونین ستادی، معاونین فنی و زیربنایی و روسای گروه های فنی ادارات کل مناطق برگزار گردید. در این سمینار که کارشناسان شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس آقایان مهندس علیرضا ترابی و بهزاد اردلان نیز حضور داشتند در روز نخست سمینار پس از سخنرانی آقای مهندس عبدالمحمدی مدیرکل ساختمان و تاسیسات، در ادامه سخنرانی آقای مهندس علیرضا ترابی مطالبی در خصوص مباحث قراردادی و موارد مرتبط با ساختمان و تاسیسات به شرکت کنندگان ارائه نمودند.