دعوت به همکاری
شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در نظر دارد از یک نفر کارشناس طراحی الکتریکی با حداقل ۵  سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نقشه خوانی معماری و برقی، طراحی فازهای مختلف الکتریکی ساختمان، نرم افزارهای مرتبط، تهیه فهرست مقادیر و متره بصورت تمام وقت دعوت به همکاری نماید.
متقاضیان درخواست شغل مورد نظر به بخش همکاری با ما مراجعه نموده و پس از دانلود فرم ارزیابی متقاضیان استخدام، تخصص تاسیسات برقی و تکمیل آن نسبت به آپلود روزمه و فرم مذکور اقدام نمایند.