اهدای لوح تقدیر تجربه برتر در جلسه معاونت فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس درخصوص طرح ارائه شده با عنوان  “بهبود فرآیند کنترل هزینه(کنترل واگذاری اعتبارات ، واگذاری نقدینگی/پرداخت مطالبات)” 

بار دیگر، نشانی دیگر، افتخاری دیگر نصیب این مجموعه گردید.

 در جلسه راهبری پروژه ها که روز سه شنبه ۱۱ مهرماه ۹۶، با حضور معاونت فنی و زیربنایی، مدیریت اداره کل ساختمان و تاسیسات، روسای پروژه ها و مدیران پروژه ها ، مدیران طرح، جمعی از کارشناسان کارفرما و کارشناسان تخصیص پارس برگزار گردید که طی آن لوح تقدیر تجربه برتر به همکاران ما  (جناب آقای مهندس نوعی -مدیریت محترم پروژه، جناب آقای مهندس بهزاد قربانی و سرکار خانم طاهره جعفری به نمایندگی از بقیه کارشناسان پروژه) در پروژه خدمات مشاوره راه آهن جمهوری اسلامی ایران اهدا گردید.

در توضیح بیشتر می توان این موضوع را بیان نمود که : با توجه به برگزاری مسابقه تجربیات برتر در سطح شرکت های حقوقی (مشاوران و پیمانکاران و مدیران طرح) و حقیقی حوزه فنی و زیربنایی در ۳ ماه گذشته در همایش برگزار شده در راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تجربیات ارائه شده شرکت ها مورد ارزیابی هیات داوری قرار گرفته و تجربه و طرح کارشناسان شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با عنوان “بهبود فرآیند کنترل هزینه (کنترل واگذاری اعتبارات ، واگذاری نقدینگی/پرداخت مطالبات)” در ردیف تجربیات برتر بخش های خصوصی گزینش گردید. و با عنوان تجربه برتر نشان افتخار لوح تقدیر معاونت فنی و زیربنایی را دریافت نمود.

ضمن عرض تبریک از خداوند بزرگ آرزوی موفقیت را برای تمامی مجموعه شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس داریم.