سه سوال اساسی در خصوص مشکلات شهر تهران - مهندس داود جعفری

در آستانه ورود به زمان انتخابات شوراها وخیل عظیم مشتاقان کاندیداتوری شورای شهر تهران  جامعه متخصصین شهر با به میان کشیدن  موضوع سه سوال وسه جواب  شاید بدنبال ایجاد طوفان فکری در بین نامزدهای انتخاباتی می باشد.  هر چند امروزه مجموعه مشکلات تهران از آلودگی گرفته تا ترافیک، گرانی مسکن، کیفیت نامناسب ساخت و سازها و … مهمترین مشکلاتی است که امروزه نه تنها محافل علمی و اجرائی ، بلکه مردم عادی نیز به آن اشاره دارند.

مشکلات تهران تبدیل به یک معادله ای چند وجهی شده و حل آن نیاز به طرح مسائل و سپس حل آن دارد. در این ما تریس شما باید از مجموعه ی عوامل فرهنگی گرفته تا فقدان منابع مالی پایدار،عوامل تکنولوژیک و رفتارهای ناهماهنگ عوامل دولتی را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید مشکلات و راه حل ها را به صورت ریشه ای ، شناسایی و ارائه نمایید . هر چند توضیحات کامل در این خصوص نیاز به نوشتاری دیگر دارد؛ لیکن جهت ورود به طرح کردن سه سوال و سه جواب، لاجرم می بایست به این حداقل اشاره می گردید .

سوال اول: آیا شهر تهران که دارای سند راهبردی طرح جامع و تفصیلی می باشد ؛ می توانیم با اتکای به آن، مشکلات ساختاری آن را رفع و رجوع نماییم ؟

جواب : هر چند این اسناد به نظر برخی صاحبنظران ، دارای اشکال هایی می باشد؛ با این حال در صورتی که شهرداری درخصوص ابزارهای تحقق آن راهکارهای پایدار ارائه می داد می توانستیم در شرایط حاضر، به عنوان نقشه راه به آن عمل کنیم و نیز به موازات آن رفع اشکال نماییم ؛ مثلاً  موفقیت در رسیدن به روش های پایدار برای تامین هزینه های ساخت وساز عملا موفق نبوده ایم و لذا شما شاهد هستید که شهرداری برای تأمین منابع مورد نیاز هنوز به تراکم فروشی های
غیر مجاز ادامه می دهد . بنابراین در صورتی که ما نتوانیم در جلب سرمایه گزاران و مشارکت های مردمی و کاهش هزینه ها اقدام نماییم ، بعد از مدتی ماهیت اسناد فوق الذکر بی اثر خواهد شد .

سوال دوم: یکی از اصلی ترین مشکلات شهرداری را برای حل مشکلات تهران چه می دانید ؟

جواب: عدم موفقیت در تأمین منابع مالی و در نتیجه تن دادن به تراکم فروشی های غیر مجاز

سوال سوم: ارتقا کیفیت ساخت و سازها را در گرو چه عواملی می دانید ؟

جواب: در گرو عوامل متعددی همچون فرهنگی، اقتصادی ،حقوقی ، صنفی ، مدیریتی و … میباشد و یکی از اساسی ترین اقدامات که باید انجام پذیرد؛ تعیین تکلیف وظایف نظام مهندسی در رابطه با ساخت و سازهای شهری می باشد .