شرکت مهندسی ومدیریت تخصیص پارس در نظر دارد از یک نفرآقا نیروی اداری و دبیرخانه به شرح ذیل دعوت به همکاری نماید.
۱- با سابقه کاری ۲ الی ۵ سال در پروژه های عمرانی
۲-محل خدمت تهران
۳-مسلط به نرم افزارهای office
۴-مسلط به نرم افزار دبیرخانه یگانه
۵-آشنایی به امور مستندسازی فنی
۶-دارای روحیه کار تیمی و منظم