پروژه های برگزیده

/پروژه های برگزیده
­

خدمات مشاور اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

, , , , , , ,

خدمات انجام شده خدمات هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پروژه خدمات حوزه مرتبط با مهندسی و مطالعاتی خدمات حوزه مرتبط با نظارت کارگاهی و عالیه خدمات حقوقی و قراردادی در زمان دعاوی پیمانکار و کارفرما معرفی مختصر کلیه پروژه های ادارات کل راه آهن ( اعم از مشاوره، اجرایی و تعمیر و نگهداری) [...]

بهسازی و تجهیز دپوی تعمیراتی لوکوموتیو اهواز

, , , ,

معرفی مختصر با عنایت به فرسودگی تاسیسات و ساختمانهای یگانهای پشتیبانی و نگهداری راه آهن در ایران و قدمت چند ده ساله که عمر بعضی به بیش از شصت سال نیز میرسد ، و لزوم بازسازس و نوسازی آنها ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیم به این کار مهم گرفتند ، از جمله [...]

پایانه مرزی لطف آباد

, , , , , ,

W21hc3RlcnNsaWRlciBpZD0iMyJd معرفی مختصر پایانه مرزی لطف آباد در مرز بین ایران و ترکمنستان در شهرستان لطف آباد از توابع شهرستان درگز در حال احداث می باشد. کل مساحت در نظر گرفته شده برای این پایانه حدود ۱۲ هکتار می باشد. این پایانه به عنوان یکی از مهمترین دروازه های ورود و خروج کالا و [...]