اهواز

//اهواز
­

بهسازی و تجهیز دپوی تعمیراتی لوکوموتیو اهواز

, , , ,

معرفی مختصر با عنایت به فرسودگی تاسیسات و ساختمانهای یگانهای پشتیبانی و نگهداری راه آهن در ایران و قدمت چند ده ساله که عمر بعضی به بیش از شصت سال نیز میرسد ، و لزوم بازسازس و نوسازی آنها ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیم به این کار مهم گرفتند ، از جمله [...]