Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: انجام خدمات مشاوره طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی مسجد شیان
کارفرما: موسسه خدمات رفاهی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
موقعیت: تهران
شروع پروژه: ۱۳۹۲/۰۱/۲۲
اتمام پروژه: در حال اجرا
خدمات انجام شده:
• طراحی مراحل اول و دوم
• نظارت عالیه و نظارت کارگاهی
مشخصات پروژه:
• انجام خدمات مشاوره طراحی فاز اول و دوم و سوم کارهای معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی مسجد شیان با مساحت زیربنای مسجد حدود ۱۲۰۰ متر مربع