پروژه های بین الملل

کارخانه سیمان سروآسول (ونزوئلا)

کارخانه سیمان حماه (سوریه)

پروژه پست و خط انتقال برق اوگاندا

برخی از پروژه های بین الملل