سازمان

چارت سازمانی و مدیران ارشد شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس

ساختار سازمانی

برای آشنایی بیشتر با چارت سازمانی شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص بهینه پارس به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

مدیران ارشد

جهت آشنایی بیشتر با مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

دستاورد ها