مشاوره فنی و مهندسی

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در زمینه خدمات مشاوره فنی و مهندسی و برمبنای ضوابط داخلی (بخشنامه هاو ضوابط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،مقررات ملی ساختمان و …) و بین المللی اقدامات مناسبی را جهت استقرار نگاه مهندسی و کارشناسی در پروژه های خود به عمل آورده است. بر این مبنا خدمات مختلف فنی و مهندسی در شرکت ارائه میگردد.

اطلاعات بیشتر

مشاوره مدیریتی

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با تکیه بر تجارب مدیریتی موثر مدیران خود از شرکتهای پیشرو در زمینه مدیریت طرح به عنوان عامل چهارم دخیل در پروژه ها بوده که به عنوان مشاوری امین در خدمت کارفرمایان محترم میباشد. در این زمینه خدماتی همچون مدیریت طرح و برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر

مشاوره اقتصادی

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با توجه به سوابق خوب مدیران خود در زمینه های مالی و اقتصادی و همچنین همکاری نزدیک شرکت با بانک توسعه اسلامی و دیگر بانکهای توسعه ای (بانک اکو و بانک جهانی) در خصوص پروژه های مختلف، توانسته با استقاده ار تجارب کسب شده، خدمات ارزشمندی را در زمینه اقتصادمهندسی ارائه نماید.

اطلاعات بیشتر