مشاوره فنی و مهندسی

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در زمینه خدمات مشاوره فنی و مهندسی و برمبنای ضوابط داخلی (بخشنامه هاو ضوابط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،مقررات ملی ساختمان و …) و بین المللی اقدامات مناسبی را جهت استقرار نگاه مهندسی و کارشناسی در پروژه های خود به عمل آورده است. بر این مبنا خدمات مختلف فنی و مهندسی در شرکت ارائه میگردد.

اطلاعات بیشتر

مشاوره مدیریتی

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با تکیه بر تجارب مدیریتی موثر مدیران خود از شرکتهای پیشرو در زمینه مدیریت طرح به عنوان عامل چهارم دخیل در پروژه ها بوده که به عنوان مشاوری امین در خدمت کارفرمایان محترم میباشد. در این زمینه خدماتی همچون مدیریت طرح و برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر

مشاوره اقتصادی

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با توجه به سوابق خوب مدیران خود در زمینه های مالی و اقتصادی و همچنین همکاری نزدیک شرکت با بانک توسعه اسلامی و دیگر بانکهای توسعه ای (بانک اکو و بانک جهانی) در خصوص پروژه های مختلف، توانسته با استقاده ار تجارب کسب شده، خدمات ارزشمندی را در زمینه اقتصادمهندسی ارائه نماید.

اطلاعات بیشتر

مهندسی ارزش

تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت‌های یک طرح، (از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری) بمنظور کاهش و بهینه سازی هزینه های طرح انجام می‌شود.

اطلاعات بیشتر

تامین منابع مالی

اولویت بندی و امکان سنجی روشهای مختلف تامین منابع مالی و مشاوره جهت اخذ تسهیلات مالی از بانکهای توسعه ای منطقه ای و بین المللی

اطلاعات بیشتر

امکان سنجی

شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در خصوص توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر

برنامه ریزی و کنترل پروژه

شامل تهیه و تنظیم برنامه‌های زمانبندی کلان و تفصیلی مورد نیاز،پیگیری جهت تصویب برنامه زمانبندی و …

اطلاعات بیشتر

مدیریت طرح

شامل برنامه ریزی، ارجاع کار، مدیریت بر مطالعه و طراحی و …

اطلاعات بیشتر

مطالعات

مطالعات فنی و مهندسی شامل:بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات، بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت، بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز ، برنامه ریزی کالبدی

اطلاعات بیشتر

طراحی

طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی شامل: طراحی مفهومی ،طراحی پایه ، طراحی تفصیلی ، طراحی اجرایی

اطلاعات بیشتر