مشهد

­

تهیه مدل مالی و اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار خطوط انتقال مخازن آب مشهد

, , , , ,

عنوان پروژه: انجام خدمات مشاوره در خصوص تهیه مدل مالی و اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار احداث بخشی از خطوط انتقال مخازن آب مشهد کارفرما: شرکت آب و فاضلاب خراسان موقعیت: مشهد شروع پروژه: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ اتمام پروژه: در حال اجرا https://takhsispars.com/wp-content/uploads/2015/03/s-002.jpg