Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: اخذ تسهیلات مالی از بانک توسعه اسلامی در خصوص بازسازی شهرستان بم
کارفرما: ستاد راهبردی و سیاست گذاری بازسازی بم
موقعیت: بم
شروع پروژه: ۱۳۸۴/۰۱/۲۷
اتمام پروژه: ۱۳۸۴/۱۱/۰۳
خدمات انجام شده:
• تهیه گزارش ارزیابی برای بانک توسعه اسلامی برای اخذ تسهیلات