Project Description

معرفی مختصر

با عنایت به فرسودگی تاسیسات و ساختمانهای یگانهای پشتیبانی و نگهداری راه آهن در ایران و قدمت چند ده ساله که عمر بعضی به بیش از شصت سال نیز میرسد ، و لزوم بازسازس و نوسازی آنها ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیم به این کار مهم گرفتند ، از جمله باز سازی و نوسازی راه آهن اهواز که یکی از قدیمی ترینها ی آنها میباشد .
این گزارش به بررسی پیشرفت پروژه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیراتی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شهر اهواز می‌پردازد که شامل ساختمان های ۱- اداری با زیربنای حدوداً۸۵۰ مترمربع ۲- سوله دپوی تعمیرات با زیربنای حدوداً۳۰۵۰ مترمربع ۳- سرویس بهداشتی و رختکن با زیربنای حدوداً ۲۰۷ مترمربع ۴- کارگاه وانبار بازیربنای حدوداً ۷۹۰ مترمربع ۶- تاسیسات بازیربنای حدوداً ۲۸۵ مترمربع ۷- آب نالکو با زیربنای حدوداً ۱۰۷ متر مربع ، می باشد. این پروژه در محل سایت ایستگاه راه آهن (میدان هجرت) اهواز واقع می باشد.

توضیحات تکمیلی

اهواز

اداره کل نیروی کشش راه‌آهن جمهوری اسلامی

تاریخ شروع :۲۶/۸/۹۳
تاریخ پایان : ۲۵/۸/۹۶

مشخصات پروژه

  • عنوان پروژه: بهسازی و تجهیز دپوی تعمیراتی اهواز

  • کارفرما: اداره کل نیروی کشش راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران