بنام یگانه مهندس هستی

پنجم اسفندماه، خجسته زاد روز فیلسوف،ستاره شناس، ریاضیدان ومعمار برجسته ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی بعنوان نماد مهندسی (روز ملی مهندس) نامگذاری شده است،‌‌ دانشمندی مسلمان که باید وی را یکی از پایه گذاران کاربردی نمودن علوم محض در تکنولوژی نامید.

تاریخ پر افتخار بیش از شش هزار ساله این سرزمین کم ندارد از آثار ماندگاری همچون چغازنبیل،شهرسوخته،شهر زیرزمینی نوش آباد،شوش، هگمتانه،رصد خانه مراغه،میدان نقش جهان و  …که سند پرافتخاری از دوره های قبل و بعد از ظهور اسلام (دوران طلائی فرهنگ ایرانی) بوده و  نشان از قدمت مهندسی و روند پرافتخار آن در تاریخ این مرز و بوم به دست نوابغ مهندسی در  تاریخ کشوردارد .

آنچه که امروز جامعه مهندسی باید به آن ببالد،افتخار به گذشته پر افتخار و آنچه که باید نگران آن باشد عملکرد مهندسی حداقل در دویست سال گذشته در زمینه های مختلف مهندسی می باشد .

متاسفانه بدلیل غفلت در الگو برداری های غیر بومی در دو صده اخیر و دیگر پارامترهائی چون محیط زیست که فرصت به پرداختن به آن در این مقال نمی باشد و بدون در نظر گرفتن قابلیت های آمایشی اقدامات صورت گرفته در این حوزه،بسیار نگران کننده است؛لذاسرمایه گذاریکه باید فرصت باشد به تهدید جدی تبدیل شده است. امروزه الگوهای غیر بومی در ساخت وسازها علی الخصوص در معماری وشهرسازی منجر به تغییر روشها در زندگی شهری و رفتارهای فرهنگی گردیده است. هم چنین غفلت  در شناسائی امکانات ،قابلیت هاو استعدادها وعدم استفاده بهینه از آن ما را تبدیل به مصرف کننده درتمامی تولیدات مهندسی نموده است .

روز مهندس، روز تجلیل و بزرگداشت بکارگیری استعدادهای مهندسی،روز پاسداشت خلاقیت، ابتکار، نوآوری، روز یادآوری گذشته و مهندسان پرافتخار آن و روز بازگشت به خویشتن است و لذا رسالت ما را به عنوان مجموعه ای مهندسی افزایش داده تا با میثاقی که خواهیم بست به تحقق ماموریت های خود از جملهکیفیت در همه ابعاد از بدو ارائه ایده یک پروژه تا امکان سنجی،طراحی، ساخت وبهره برداری است اهمیت قائل شده و هم چنین دقت لازم و کافی داشته و برتحقق آن پاسداری نمائیم.

بدینوسیله فرصت را غنیمت شمرده، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما همکاران، این روز پرافتخار را به شما تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون شما مهندسان پرتوان را در شرکت مهندسی ومدیریت تخصیص پارس و جامعه مهندسین در جهت کمک به توسعه و پیشرفت کشورپر افتخارمان (ایران اسلامی) از درگاه خداوند متعال خواستارم.

داود جعفری  مدیر عامل

۵ اسفندماه ۱۳۹۶