گروه تخصصی معماری و شهرسازی

شركت مهندسي و مديريت تخصيص پارس با بهره گیری از تجربیات مهندسین با سابقه دارای تجربه ای ارزنده در صنعت زیربنایی کشور در سال 1380 به صورت مجموعه ای فعال در عرصه ی مهندسی و مدیریت آغاز به کار کرد .
شرکت با بهره گیری از تجربیات مدیران خود در زمینه های مدیریت پروژه و موفقیت های چشمگیر در انجام پروژه های داخل و خارج ، در حال حاضر به یکی از شرکت های خوش نام مهندسین مشاور در زمینه های ساختمان های تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و فرهنگی تبدیل شده است . فعالیت در زمینه های آب و فاضلاب و همکاری در پروژه های بین المللی با بانک توسعه اسلامی از دیگر تجربیات این شرکت می باشد .انجام خدمات مطالعات امکان سنجی ، فنی ، مالی، اقتصادی جهت ارائه به بانک های بین المللی نیز از دیگر تخصص های اين شرکت بوده و طی این مدت توانسته است با ارائه گزارش های خود تعداد زیادی از پروژه های آب و فاضلاب را مشمول دریافت کمک های مالی از بانک توسعه اسلامی بنماید.
این شرکت هم اکنون پروژه های بزرگی همچون مصلای امام خمینی( ره) که یکی از پروژه های شاخص معماری در کشور می باشد را به عنوان مشاور مادر، راهبری فنی می نماید .

ساختمانهای مسکونی تجاری اداری صنعتی نظامی

انواع خدمات مشاوره مطالعات و طراحی

ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

مجموعه های مسکونی، ساختمانهای تجاری، ساختمانهای اداری، صنعتی و کارخانه ها ،مراکز مخابراتی ،پستی مکانیزه و ساختمانهای مربوط به خدمات شهری و ساختمانهای خاص نظامی

ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

انواع خدمات مشاوره مطالعات و طراحی

ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

ذکر چند مثال از این دسته ساختمانها
ذکر چند مثال از این دسته ساختمانها
ذکر چند مثال از این دسته ساختمانها

طراحی شهری

انواع خدمات مشاوره طراحی شهری

طراحی شهری

انجام مطالعات و برنامه ریزی و بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتهای غیر رسمی، انجام مطالعات برنامه ریزی، تهیه طرحهای راهبردی، ساختاری و بهسازی، نوسازی و ساماندهی

معماری داخلی

انواع خدمات مشاوره معماری داخلی

معماری داخلی

انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی ، مرحله اول و دوم نظارت بر ساخت پروژه های معماری داخلی ، تهیه یادمانها و یادبودها ، آرمها و نشانه ها و غیره.

شهرسازی

انواع خدمات مشاوره شهرسازی

شهرسازی

انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر ها، طرحهای هادی، مطالعه و برنامه ریزی بخشهای تاریخی شهری، سازماندهی صنایع و مشاغل، زیبا سازی شهری

مقاوم سازی

انواع خدمات مشاوره مقاوم سازی

مقاوم سازیانواع خدمات مشاوره در این گروه تخصصی

شرکت تخصیص پارس در گروه تخصصی معماری و شهرسازی برپایه صلاحیتها و تجارب خود و مجموعه های همکار، خدمات مختلفی را به کارفرمایان محترم ارائه داده و می دهد.