احداث یک شبکه مدرن جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب در شهر کاشان و واقع در استان اصفهان (برخوردار از وام بانک توسعه اسلامی) از دیگر افتخارات این شرکت بوده که به عنوان مدیریت طرح (شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس) در پروژه ملی فاضلاب کاشان(IDB Loans) حضور داشته و با جذب ۹۶ درصد اعتبارات (وام) سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در ایران ، به تخصیص مبلغ ۷۵ میلیون یورو مراحل نهایی طرح را در دستور کار دارد.

لازم بذکر است رکورد اجرای خطوط شبکه جمع آوری فاضلاب میانگین ۶ کیلومتر در ماه بوده که این رکورد قابل توجه میباشد ، بعبارت دیگر در مدت زمان اجرای ۳۰ ماه ، اجرای حدود ۲۰۰ کیلومتر از خطوط بصورت نقب و ترانشه انجام شده است.

***پر واضح است که تحقق این مهم ناشی از همکاری همه ی عوامل بوده و هم در اینجا بر خود فرض میدانیم از تک تک دست اندرکاران (چه مستقیم و غیرمستقیم) سپاسگزاری نماییم ***

پروژه ملی فاضلاب کاشان (IDB Loans)پروژه ملی فاضلاب کاشان- تخصیص ۷۵ میلیون یورو(وام-Loans)

با آرزوی توفیق روز افزون برای همه تلاشگران عرصه آبادانی

مدیر پروژه فاضلاب شهر کاشان

حمیدرضا علیگودرز

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس