روز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۹۸ طی مراسمی مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس ضمن اعطای هدایایی به تقدیر و تشکر از عوامل پروژه فاضلاب کاشان پرداختند و ایشان در بیانات خود در جمع مجموعه عوامل پروژه و سایر همکاران پروژه های دیگر به این نکته اشاره نمودند که موفقیت شرکت در پایان پروژه فاضلاب کاشان حاصل زحمات ۸ ساله عوامل پروژه در کنار سایر ارکان های این مجموعه همگام با دریافت لوح تقدیر از نمایندگی بانک توسعه اسلامی دو چندان گردید و همچنین نامی شدن این شرکت بعنوان عامل چهارم در حوزه پروژه های برخوردار از بانک های توسعه ای را نشانی دیگر از افتخارات این مجموعه دانستند.

در میان این مراسم آقای مهندس داود جعفری فرصت را غنیمت شمرده و از دو واحد طراحی/ طراحی و معماری برای راه اندازی این واحد با اعطای هدایایی تقدیر و تشکر بعمل آوردند.