دعوت به همکاری

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در نظر دارد از یک نفر کارشناس مسلط به امور نظارت وطراحی تاسیسات مکانیکی با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط، مسلط به نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی، انجام و تهیه گزارش مطالعاتی فاز یک، انجام محاسبات و تهیه نقشه‌های اجرایی ساختمان، مسلط به نرم افزارهای مرتبط، آیین نامه‌ها ، توانایی تهیه متره نقشه‌ها، مسلط به فهرست بها، مسلط به بخشنامه‌های سازمان مدیریت و آشنایی کامل با وظایف نظارت مقیم را بصورت تمام وقتدعوت به همکاری نماید.

متقاضیان درخواست شغل مورد نظر به بخش همکاری با ما مراجعه نموده و پس از دانلود فرم ارزیابی متقاضیان استخدام، تخصص تاسیسات مکانیکی و تکمیل آن نسبت به آپلود روزمه و فرم مذکور اقدام نمایند.