مشاوره مدیریتی

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با تکیه بر تجارب مدیریتی موثر مدیران خود از شرکتهای پیشرو در زمینه مدیریت طرح بوده که به عنوان مشاوری امین در خدمت کارفرمایان محترم میباشد. در این زمینه خدماتی همچون مدیریت طرح و برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه شده است.

مدیریت طرح

مدیریت طرح

انواع خدمات مدیریت طرح شامل:

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل:

 • برنامه ریزی
 • ارجاع کار
 • مدیریت بر مطالعه و طراحی
 • مدیریت بر تدارکات ، ساخت و نصب و خدمات تکمیلی
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت زمان
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت ایمنی
 • مدیریت امور قراردادی
 • مدیریت بر تحویل و خدمات راه اندازی
 • مستند سازی
 • ارزیابی و ارزشیابی
 • اطلاع رسانی
 • رسیدگی کارشناسی و اظهارنظر در مورد وظایف غیرقابل واگذاری کارفرما
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های زمانبندی کلان و تفصیلی مورد نیاز
 • پیگیری جهت تصویب برنامه زمانبندی
 • پیگیری جهت تصویب برنامه زمانبندی بازنگری شده
 • گردآوری اطلاعات پیشرفت و تهیه گزارش‌های پیشرفت ماهانه
 • تعیین موعد تهیه گزارش‌های پیشرفت و تاریخ اطلاعات
 • شرکت در جلسات هماهنگی پیشرفت کار
 • کنترل داخلی در جهت تحقق برنامه زمانبندی

پروژه های مرتبط