به یمن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق  (ع) روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۹۶ همایش سالیانه میان مدیران و نیروی انسانی شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در سالروز تاسیس شرکت برگزار گردید.
در این مراسم صمیمی و گرم برنامه هایی به مناسبت میلاد  حضرت رسول و سخنرانی جناب آقای مهندس مولوی درخصوص توازن در معماری  و اجرای کلیپ تخصصی درخصوص BIM  توسط جناب آقای مهندس محمد جعفری اجرا گردید.
همچنین این نشست با سخنرانی مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس جعفری با رویکرد نیروی انسانی و  مباحث مطروحه در نظرسنجی کارکنان از شرکت به بیان نقطه نظرات رهنمودانه پرداختند.

برگزاری این همایش به مناسبت سالروز تاسیس شرکت در ۶ آذر ماه سال ۱۳۸۰ برگزار گردیده است که بهانه ای شد جهت دیدار صمیمانه مدیران، اعضای هیئت مدیره ، متخصصین ،کارشناس و نیروی انسانی شرکت با رویکرد بررسی موفقیت های شرکت در میلاد رسول اکرم (ص)

ضمن تشکر از همه همکارانی که با حضور خود در این مراسم روشنایی بخشیدند و تشکر از همه عواملی که با همکاری هم موجبات برگزاری این نشست را فراهم نمودنده اند.

     ****   شعار  ما :  به امید آینده ای روشن برای تخصیص بهینه منابع****

.