دوره آموزشی مهندسی متره(کاربرد متره و برآورد در پروژه ها) یا حضور 7 تن از کارشناسان شرکت برگزار گردید .

این دوره به معرفی انواع روش های انجام پروژه ، متره ، نرم افزار های تهیه صورت وضعیت (تکسا،تدبیر و تکسا) و… پرداخت که با استقبال شرکت کنندگان مواجه گردید .