بدون شک؛ کنترل رشد بی رویه قیمت ها ، علی الخصوص در شهر تهران ، می تواند بعنوان یکی از اساسی ترین و محوری ترین وظایف مجموعه مدیریت شهری ،خصوصاً شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد .
هر چند کنترل عوامل گرانی همچون رشد نقدینگی ، اثرات تحریم ، ضعف و تناقص در تصمیمات مدیریتی ؛ جز مباحث ملی بوده و باید راهکارهای برخورد با آن ، در کلان مدیریتی کشور انجام پذیرد، لیکن همانگونه که رهبر معظم انقلاب ، انتخاب روش اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با تحریم بعنوان راهکار موثر بر شمردند ؛ امید است چه دولت منتخب آینده و چه مجلس، بتوانند برای آن برنامه هایی ارائه نمایند .

یکی از فاکتورهای اساسی در گران شدن زندگی علی الخصوص در تهران، نقش سوداگران اقتصادی و دلال بازی می باشد که هر چند وقت یکبار دست بکار شده و متأسفانه کل کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهند . نقشی که این قشر در بازار های مسکن ، طلا، ارز و … در طول یکسال گذشته بازی کردند ، اثرات غیر قابل جبرانی را در اقتصاد ما و گرانی ها داشته و برخورد کاملاً حساب شده و علمی با این عوامل ،می باید بعنوان یکی از اساسی ترین اقدامات شورای شهر باشد و در آینده در دستور کار شورای منتخب قرار گیرد .

سوداگران اقتصادی